სოციალური მედია მენეჯმენტი

რა არის სოციალური მედიის მენეჯმენტი?

სოციალური მედიის მენეჯმენტი არის სოციალური მედიის აუდიტორიის ანალიზისა და მათზე მორგებული სტრატეგიის შემუშავების პროცესი, სოციალური მედიის პროფილებისთვის კონტენტის შექმნა და გავრცელება, ონლაინ საუბრების მონიტორინგი, საზოგადოებრივი მომსახურების მიწოდება და სოციალური მედიის მონიტორინგი, გაზომვა და მოხსენება.

ყველა ეს ამოცანა, რომელიც ოდესღაც მარგინალიზებული იყო ბიზნესის მიერ, ახლა უკვე მოექცა კომპანიების მარკეტინგული სტრატეგიების ყურადღების ცენტრში.

რატომ? იმის გამო, რომ სოციალური მედია იძლევა ფულის გამომუშავების დიდ შესაძლებლობას - იმ პირობით, რომ თქვენ მართავთ თქვენს სოციალურ არხებს ორგანიზებულად და ეფექტურად.

რატომ არის მნიშვნელოვანი სოციალური მედიის მართვის ეფექტური პროცესი?

სოციალური ქსელების ბიზნეს პოტენიალუ უზარმაზარია. ბრენდებს შესაძლებლობა აქვთ გამოიყენონ სოციალური ქსელების საკუთარი მიზნების მისაღწევად - დაწყებული ბრენდის სახელის პოპულარიზაციით, დამთავრებული ვიზიტორების სიჭარბით.
ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ეფექტური სოციალური მედიის გუნდი რაშიც დაგეხმრებით ჩვენი კომპანია.