ლოგო და გრაფიკული დიზაინი

ლოგო / ლოგოტიპი დამზადება. გრაფიკული მომსახურება.

ლოგო წარმოადგენს კომპანიის საცნობ მარკას. ის ისეთივე მნიშვნელოვანი გრაფიკული ელემენტია როგორც სავიზიტო ბარათი თუ საიტი.

ლოგოს / ლოგოტიპის შეკვეთის შემთხვევასი დამკვეთი იღებს 3 სახის ლოგოს - საიტისთვის, სავიზიტო ბარათისთვის და ბანერისთვის.

ლოგო კეთდება SVG ფორმატით და ეძლევა დამკვეთს როგორც პროექტის ფაილის სახით ასევე 3D არტვორქის სადაც ნაჩვენებია ლოგო სხვადასხვა პროდუქტებზე (სავიზიტო ბარათზე, მაისურზე, ბოთლზე და ა.შ.)

საიტის შეკვეთის შემთხვევაში ლოგო მზადდება უფასოდ.