ლოგო წარმოადგენს არა მხოლოდ თქვენი საიტის არამედ თქვენი კომპანიის სახესაც. ის იფიგურირებს საიტზე, სავიზიტო ბარათზე, ბროშურებზე თუ გნებავთ.. 

ხშირ შემთხვევაში ლოგოსა ან ბანერის დამკვეთი არ ითვალისწინებს გრაფიკული დიზაინერის რჩევას დიზაინერულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რაც შემდგომში ლოგოს გადაკეთებასა და დამატებით ხარჯებთა არის დაკავშირებული. მოცემულ სფეროში მიღებული გამოცდილება გვაძლევს თანამედროვე, დახვეწილი და გემოვნებიანი ლოგოსა თუ ბანერის დამზადების შესაძლებლობას. თქვენი ლოგო, ბანერი თუ ქოვერი ყოველთვის თქვენი საქმიანობის შესატყვისი იქნება. 


ლოგოს კლასიფიკაცია

  • ტექსტური ლოგო

  • გრაფიკული ლოგო

  • მინიმალისტური ლოგო

  • ორნამენტული ლოგო

 

საიტების დამზადება
საიტების დამზადება
საიტების დამზადება
საიტების დამზადება
საიტების დამზადება